บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด เดิมคือ หจก. เอส.เอส.คอนเทนเนอร์ ก่อตั้งขึ้น ในปี 2530 ตั้งอยู่ที่ ถ.จันทน์ กทม. ด้วยพื้นที่อันจำกัด รวมถึงการเติบโตอันรวดเร็วของบริษัทที่ต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ

ปี2540 จึงย้ายฐานการผลิตอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท เอส.เอส.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2ล้านบาท อยู่บนเนื้อที่ 1ไร่

บริษัทของเรา ผลิต พิมพ์ และจำหน่ายลูกฟูกบรรจุภัณฑ์ ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เช่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา กลุ่มของเล่นเด็ก ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ ซิลิโคน ยาง ยาย้อมผม พลาสติก โลหะ ร่ม รองเท้า ฯ

โดย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

© 2013-2018 ss-packaging.com All Rights Reserved.