แบบพิมพ์และสีกล่อง

ลูกค้าสามารถเลือก ชนิดของกระดาษบรรจุภัณฑ์ ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม โดยจำแนกออกเป็นชนิดของกระดาษดังนี้

กล่องพิมพ์ 1 สี

กล่องพิมพ์ 2 สี

กล่องพิมพ์ 3 สี

สินค้าลูกฟูกบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

แผ่นรอง

ไส้คั่น

 
© 2013-2018 ss-packaging.com All Rights Reserved.