ชนิดของกระดาษบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าสามารถเลือก ชนิดของกระดาษบรรจุภัณฑ์ ตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม โดยจำแนกออกเป็นชนิดของกระดาษดังนี้

ความหนาของกล่อง

ลอนกระดาษ

เกรดกระดาษ

การขึ้นรูปกล่อง

© 2013-2018 ss-packaging.com All Rights Reserved.